Felhasználási feltételek

Utoljára frissítve: 2022. november 29.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket.

Értelmezés és fogalommeghatározások

Értelmezés

Azok a szavak, amelyek kezdőbetűje nagybetűs, a következő feltételek mellett vannak meghatározva. A következő meghatározások jelentése azonos, függetlenül attól, hogy egyes számban vagy többes számban szerepelnek.

Meghatározások

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

Elismerés

Ezek a Szolgáltatás használatát szabályozó Általános Szerződési Feltételek, valamint az Ön és a Vállalat között fennálló megállapodás. Ezek az Általános Szerződési Feltételek meghatározzák minden felhasználó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata attól függ, hogy Ön elfogadja-e és betartja-e ezeket az Általános Szerződési Feltételeket. Ezek az Általános Szerződési Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik hozzáférnek vagy használják a Szolgáltatást.

A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata attól is függ, hogy Ön elfogadja-e és betartja-e a Vállalat Adatvédelmi irányelveit. Adatvédelmi szabályzatunk leírja az Ön személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, amikor Ön az Alkalmazást vagy a Weboldalt használja, és tájékoztatja Önt adatvédelmi jogairól és arról, hogy a törvény hogyan védi Önt. Kérjük, figyelmesen olvassa el adatvédelmi irányelveinket, mielőtt igénybe venné Szolgáltatásunkat.

Más weboldalakra mutató hivatkozások

Szolgáltatásunk tartalmazhat olyan harmadik fél webhelyeire vagy szolgáltatásaira mutató linkeket, amelyek nem a Vállalat tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A Vállalat nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget harmadik fél webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi irányelveiért vagy gyakorlatáért. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalat sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős vagy felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen webhelyeken vagy szolgáltatásokon vagy azokon keresztül elérhető ilyen tartalom, áruk vagy szolgáltatások használata vagy az azokra való támaszkodás okozott vagy állítólagosan okozott.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által felkeresett harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak általános szerződési feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Megszűnés

Azonnal, előzetes értesítés vagy felelősség nélkül, bármilyen okból megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az Ön hozzáférését, beleértve korlátozás nélkül, ha Ön megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A felmondással a Szolgáltatás használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik.

A felelősség korlátozása

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Vállalat vagy beszállítói semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményes kárért (beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt haszonból, adatvesztésből vagy egyéb információból, az üzleti tevékenység megszakításából, a személyi sérülésből, a magánélet elvesztéséből eredő károkat, amelyek a Szolgáltatás használatából vagy használhatatlanságából erednek, vagy bármilyen módon kapcsolódnak hozzá, harmadik féltől származó szoftver és/vagy harmadik féltől származó hardver, amelyet a Szolgáltatással vagy más módon a jelen Feltételek bármely rendelkezésével kapcsolatban használnak), még akkor is, ha a Vállalatot vagy bármely szállítót tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, és még akkor is, ha a jogorvoslat nem éri el alapvető célját.

Egyes államok nem teszik lehetővé a hallgatólagos garanciák kizárását vagy a véletlen vagy következményes károkért való felelősség korlátozását, ami azt jelenti, hogy a fenti korlátozások némelyike nem alkalmazható. Ezekben az államokban az egyes felek felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik.

"AHOGY VAN" és "AHOGY ELÉRHETŐ" Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatást "AHOGY VAN" és "AHOGY ELÉRHETŐ", valamint minden hibával és hibával együtt biztosítjuk Önnek, bármiféle garancia nélkül. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Vállalat a saját nevében és a Leányvállalatai, valamint azok licencadói és szolgáltatói nevében kifejezetten kizár minden kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb garanciát a Szolgáltatással kapcsolatban, beleértve az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogbitorlás-mentességre vonatkozó minden hallgatólagos garanciát, valamint olyan garanciák, amelyek az üzletkötés, a teljesítés menete, a használat vagy a kereskedelmi gyakorlat során merülhetnek fel. A fentiek korlátozása nélkül a Vállalat nem vállal garanciát vagy kötelezettségvállalást, és semmilyen módon nem állítja, hogy a Szolgáltatás megfelel az Ön igényeinek, eléri a kívánt eredményeket, kompatibilis vagy együttműködik bármely más szoftverrel, alkalmazással, rendszerrel vagy szolgáltatással, megszakítás nélkül működik, megfelel bármely teljesítmény- vagy megbízhatósági szabványnak, vagy hibamentes lesz, vagy hogy a hibákat vagy hiányosságokat ki lehet vagy ki fogják javítani.

A fentiek korlátozása nélkül sem a Vállalat, sem a vállalat szolgáltatója nem tesz semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot vagy garanciát: (1) a Szolgáltatás működésével vagy elérhetőségével, vagy az abban foglalt információkkal, tartalommal, anyagokkal vagy termékekkel kapcsolatban; (2) hogy a Szolgáltatás megszakítás nélküli vagy hibamentes lesz; (3) a Szolgáltatáson keresztül biztosított bármely információ vagy tartalom pontossága, megbízhatósága vagy pénzneme tekintetében; vagy (4) hogy a Szolgáltatás, annak szerverei, a Vállalat által vagy nevében küldött tartalom vagy e-mailek vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentesek.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos típusú garanciák kizárását vagy a fogyasztók vonatkozó törvényes jogainak korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások és korlátozások némelyike vagy mindegyike nem vonatkozik Önre. Ilyen esetben azonban az ebben a szakaszban meghatározott kizárásokat és korlátozásokat az alkalmazandó jogszabályok által érvényesíthető legnagyobb mértékben kell alkalmazni.

Irányadó jog

A jelen Feltételekre és a Szolgáltatás Ön általi használatára az Ország törvényei vonatkoznak, kivéve a kollíziós szabályokat. Az Alkalmazás Ön általi használatára más helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények is vonatkozhatnak.

Vitarendezés

Ha bármilyen aggálya vagy vitája van a Szolgáltatással kapcsolatban, vállalja, hogy először megpróbálja informálisan megoldani a vitát a Vállalattal való kapcsolatfelvétel útján.

Európai uniós (EU) felhasználók számára

Ha Ön az Európai Unió fogyasztója, akkor a lakóhelye szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései vonatkoznak Önre.

Az Egyesült Államok jogi megfelelősége

Ön kijelenti és szavatolja, hogy (1) Ön nem olyan országban tartózkodik, amelyre az Egyesült Államok kormányának embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya "terrorizmust támogató" országként jelölt meg, és (2) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott feleket tartalmazó listáján.

Részleges érvénytelenség és lemondás

Részleges érvénytelenség

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek bizonyul, az adott rendelkezést megváltoztatjuk és értelmezzük annak érdekében, hogy az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben megvalósítsuk az adott rendelkezés céljait, és a fennmaradó rendelkezések továbbra is teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak.

Lemondás

Az itt meghatározottak kivételével a jelen Feltételek szerinti jog gyakorlásának vagy kötelezettség teljesítésének megkövetelésének elmulasztása nem befolyásolja a fél azon képességét, hogy ezt követően bármikor gyakorolja vagy megkövetelje az ilyen teljesítést, és a szerződésszegésről való lemondás sem jelenti a későbbi szerződésszegésről való lemondást.

Fordítási tolmácsolás

Előfordulhat, hogy ezeket az Általános Szerződési Feltételeket lefordítottuk, ha elérhetővé tettük őket az Ön számára a Szolgáltatásunkon. Ön elfogadja, hogy vita esetén az eredeti angol nyelvű szöveg az irányadó.

A jelen Általános Szerződési Feltételek módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük a jelen Feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges, ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy legalább 30 nappal az új feltételek hatálybalépése előtt értesítést küldjünk. Azt, hogy mi minősül lényeges változásnak, saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Azzal, hogy a módosítások hatályba lépése után továbbra is hozzáfér Szolgáltatásunkhoz vagy használja azt, Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a módosított feltételeket. Ha részben vagy egészben nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a weboldal és a Szolgáltatás használatát.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot e-mailben.